Hur många pounds av lila hull ärter är en skäppa i skrovet?

Skäppan är en enhet av torr volym, brukar delas upp i åtta lokala gallons i brittiska standardenheter och amerikanska sedvanliga enheter. Det används för volymer av torra varor, inte vätskor, ofta inom jordbruket. Det är förkortat bsh. eller bu.

  • 1 amerikanska skäppa = 35.23907017 liter = 8 majs/torr gallon = 9.309177489 vin/flytande gallons
  • 1 imperial skäppa = 36.36872 liter = 8 Imperial gallons

25 pounds av lila skrov i en skäppa