Hur många procent av personer som lider av MTBI har betydande pågående symtom eller problem efter tre månader?

Hur många procent av personer som lider av MTBI har betydande pågående symtom eller problem efter tre månader?

10-30%