Hur många romaner i Anne på Grönkulla-serien?

8. de är:

1: Anne på Grönkulla
2: Anne på Avonlea
3: Anne på ön
7: Anne på blåsiga popplar
4: Annes hus av drömmar
5: rainbow Valley
8: Anne på Ingleside
6: Rilla av Ingleside

Den udda numrering återspeglar det faktum att de två sista böckerna var skrivna av kronologisk ordning. Dessutom är böcker 5 och 6 mest om barnen.

Två böcker jag tog inte med i listan, eftersom Anne är bara i ett kapitel är The Chronicles av Avonlea och den ytterligare Chronicles Avonlea.