Hur många sidor är den största bok?

Världens största bok innehåller 1460 sidor. Varje sida är 3 1/2 ft bred, 5 ft lång och 5 i tjock. Det är hugget i sten på Kuthodaw marker.