Hur många sidor är i boken hjälp av Margaret Gordon?

Denna bok har totalt 531 sidor, men enda 526 handlar om historien, de andra är förstasidor och om författaren.