Hur många skalor har en arkitekt skala?

Hur många skalor har en arkitekt skala?

Arkitekten skalan har 6 skalor är det en tre dubbelsidig skala med två skalor per sida.
Detta gäller också för ingenjörer skalan.