Hur många soldater dödades i Europa efter att Tyskland kapitulerat?

Cirka 50 miljoner människor dog, och hälften av dem civila.