Hur många spelare är på en polo team?

Det finns 4 spelare på en polo team. Varje spelares tröja nummer anger den position han eller hon spelar. nummer 1 mannen spelar fram; 4 mannen spelar tillbaka; med nummer 2 och 3 spelar avgörande roller.

Arena polo skiljer sig i att det finns 3 spelare på en lag, som det spelas i en mindre avgränsat område. En polo spelarens handicap är beräknat separat för fältet polo och arena polo...