Hur många sqft i 10 marla?

Hur många sqft i 10 marla?

Jag tycker det är 90 sqft. Eftersom mitt hus är 8 marla och det är av 60 sqft och min vän bor i house of 4 marla som är 30 sqft.

fortfarande i ll råda dig att bekräfta.

* * * * *

Goda råd.

10 Marla = 2722.5 kvm fötter.