Hur många syskon gjorde Martin Luther munken har?

Han hade fyra syskon, alla bröder. Två dog. Han var den äldsta.