Hur många syskon har Frida Kahlo?

Frida Kahlo hade tre systrar.
Matilde, Adriana och Christina
Frida Kahlo hade 3 systrar; 2 äldre och 1 yngre syster och hon hade inga bröder.