Hur många tecken i Wallace och gromit förbannelse det var kanin?

Hur många tecken i Wallace och gromit förbannelse det var kanin?

Herren Victor Quartermaine, Lady Tottington, Lady Campanula "Totty" Tottington, Philip, konstapel Albert Mackintosh, pastor häckar, Mr och Mrs Mulch, Mr Growbag, Hutch, Mr Leaching, Mr Dibber, Mrs Girdling, Miss Thripp, Mr Caliche, Mr Windfall, Miss. Blight, Mr Crock och et.al.