Hur många Texas Horned paddor är kvar i vilt?

Trots att en skyddad och hotade arter, är de fortfarande vanligt. Det är omöjligt för att avgöra exakt hur många Texas Horned paddor är i naturen, med bara en grov uppskattning.