Hur många trappor är i Washington monument?

Antalet steg i trapphuset: 897

Interna trappan är inte längre används av allmänheten av säkerhetsskäl, vilket är synd eftersom du inte längre kan se den 193 jubileums stenar som kantar trapphuset väggarna.