Hur många var skadade och dödade på norr och söder av strid av vildmarken?

Unionstrupperna hade 17,666 offer för vilka 2,246 dödades och 12,073 sårade. Konfedererade ca 7.900 döda och sårade.