Hur många vätska uns är en pint?

Det finns 16 fluid ounces i en US pint.
Det finns 20 fluid ounces i en Imperial pint.
Det finns 16 fluid ounces i en Imperial tiondel (1/2 femte).
Uns i en Pint utan tvekan, det finns ingen enhet i existens som leder till mer hår-dra förvirring än pint. Det är UK pint (~567.5 ml), den amerikanska liquid pint (~473.6 ml) och amerikanska torr pint (~550.61 ml), ytterligare kompliceras av faktumet att det är den UK flytande uns (~28.35 ml) och den amerikanska flytande uns (~29.6 ml), som aldrig bör-- men ofta är--förväxlas med den torra uns (~28.35 g), som är ett mått på samlas och väga , inte volym. Här är några omvandlingar för dig: 1 pint [oss, flytande] = 16 ounce [oss, flytande] (1.04125 pounds vatten)
1 pint [Storbritannien] = 20 ounce [UK, flytande] (1,25 pounds vatten)
1 pint [oss, flytande] = 16.653 483 693 ounce [UK, flytande]
1 pint [Storbritannien] = 19.215 198 808 uns [oss, flytande]
1 pint [oss, torr] = 18.618 355 102 uns [oss, flytande]
1 pint [oss, torr] = 19.378 779 567 ounce [UK, flytande]

Observera att detta är för en vätska pint och fluid ounce. Torra uns och fluid ounces är inte utbytbara. Fluid ounces är ett mått på volym och torr uns är ett mått på vikt eller massa.
Det finns 16 fluid ounces (~473.6 ml) i en US pint och 20 fluid ounces (~567.5 ml) i en UK pint.

Och en amerikansk, torr pint (volym) är inte uppdelade i mindre enheter, eftersom det är den minsta enheten av en skäppa, (8 gallon USA, torr; 4 pecks; 32 kannor, eller 64 pints).