Hur mycket är den så kallade likviditet premien när de säljer öppna fastighetsfonder?

Fråga:

Hur mycket är den så kallade likviditet premien när du säljer öppna fastighetsfonder på aktiemarknaden?


Svar:
  1. Förmodligen du menar andel av likviditet bidraget i den totala differentialen aktiekursens till NAV (värde = / net-värde).

  2. I grund och botten den övergripande skillnaden är uppdelad i tre delar: en) likviditet premien, b) premien för den förväntade avskrivningen av NAV fram till återupptagandet av tillbaka namnet på aktier och c) riskpremien att kompensera en eventuell likvidation av fonden

  3. Likviditet premien en köpare får för det, som han, för en icke-säljbara för tillfället på ordinarie prissystem, pengar (= likviditet) tillhandahåller.

  4. Bidrag för förväntade avskrivningar är det om marknaden förväntar sig att fram till tiden för återupptagandet av inlösen av enheter, byggnader kommer att avgöras. (-> och thus NAV och liknande minskar inlösningspriset på fondens).

  5. Riskpremien är där eftersom vid en likvidation av fonden investeringen under en period på 3-5 endast tärningsgaller konverteras år i/i kontanter. Här intäkter jämfört med den situation där han har pengar nu fullt tillgänglig fly investerarna.

  6. Vilken andel som de tre komponenter som var och en kommer att ha på den övergripande skillnaden mellan marknadspriset och NAV vara skiljer sig från fonden till fonden. En hög kvalitet på fastigheter och lite oro över en likvidation föreslår att andelen likviditet premien är hög.