Hur mycket är hastighet med vilken pensioner beskattas och vad är han?

Fråga:

Hur mycket är hastighet med vilken pensioner beskattas och vad är han? Det var inte alltid så som pensioner hade beskattas eller? Hur mycket är hastighet med vilken pensioner beskattas och vad är priset? Är det samma för alla pensionärer?


Svar:

Så, för första gången beror det på vilken typ av pension.

Vi går ut en tid från ålderspensionen, den del som är skattskyldiga för i vilken pensionen erhölls för de första tiden anger.

  • 2005 eller tidigare 50%

  • 2006, 52%

  • 2007-54%

  • 2008-56%

  • 2009 58%

och så vidare hänvisa till avsnitt 22 ITA