Hur mycket arer klämtar på I90 i sjuk?

Här är länken för alla vägtullar på alla tollways i IL: http://www.illinoistollway.com/portal/page?_dad=portal&_schema=PORTAL&_pageid=133, 1495185