Hur mycket ärver min man och hur mycket elak syster?

Fråga:

Jag har inga barn, bara en man och en syster. Som en del av ärver två efter min död?


Svar:

Enligt BGB § 1371 1/4 som avancerar eftersom få ersättning vid dödsfall.

Denna pärla. § 1931 BGB mot föräldrar, eller avtal av föräldrar (syster) 1/2 arvingar andra ordning 1925 § BGB

Så din man, 3/4 1/4 udn din syster.

Bör nämnas att det finns en skillnad men mellan föräldrar och deras ättlingar. Föräldrar skulle ha rätt till Laglotten, men deras ättlingar (syster) någonsin.

Om du gör ett testamente till förmån för din man är då "min man ärver allt" får inget syster. § 2303 BGB.