Hur mycket el kan en elektrisk ål kan producera?

Hur mycket el kan en elektrisk ål kan producera?

den kan använda 500volts av el