Hur mycket en hackspett äter?

Hur mycket en hackspett äter?

200 gallons per dag