Hur mycket energi behövs för att avdunsta 1g vatten i rumstemperatur?

1 kalori per grad C. Om rumstemp är 72 grader C sedan 28 kalorier att få koka sedan tar it 540 kalorier till vatten från flytande till gas, kallas ångbildningsvärme. Så Lägg 540 till 28 och du får 568 kalorier.

Det är energin att konvertera 1g vatten i rumstemperatur till 1g av ånga vid 100deg C. Och om din rumstemperatur är verkligen 72 grader C du är i trubbel - antagligen grader Fahrenheit.

Många gånger, enheter av energi anges i joule (J) och 1 kalori är likvärdig med 4.184 joule. Specifik värme vatten är 4.184 J/g/deg, så att höja temp av 1 g vatten från 25ºC till 100 ºC tar (4.184 J/g/deg) (75 deg)(1g) = 314 J. För att konvertera att 1 g 100 ºC vatten till ånga, måste du använda den ∆Hvap som är 2260 J/g. Således, 2260 J/g x 1 g = 2260 J avdunsta vattnet. Totala energi som krävs är 314 J + 2260 J = 2574 J.