Hur mycket försäkringen för en Smartphone och vad kapital krävs?

Fråga:

Vet någon om det betalas ut att teckna försäkring för en Smartphone är, hur dyrt är något och vad kapital krävs?


Svar:

Det finns en elektronisk försäkring inom den kommersiella sektorn, jag vet inte vad du gör för en levande gör, eftersom detta omfattas.