Hur mycket gör den genomsnittliga papper pojken per vecka?

den genomsnittliga papper pojken bör göra 142$ per månad för 30 bostäder