Hur mycket kan du spara med en medlare?

Fråga:

Hur mycket kan du spara om du försöker en rättslig tvist med en medlare i stället för att förtydliga lagen?


Svar:

Kostnaderna är mycket lägre och är ofta bara en femtedel av kostnaden som kan förväntas i en rättegång.