Hur mycket kan du tjäna med grundläggande säkerhet?

Fråga:

Få grundläggande skydd från hälsa Gründen.Nun jag kan på ett mini jobb (TÖMMER papperskorgar i staden). Hur mycket pengar kan jag be om, utan att det finns problem?


Svar:

.. .ICH antar att sjukpension och öka eller? Som är fullt sanktionerad, kan gå efter jag e r g qua definition w e n än 3 timmar per dag. Aktiviteten är som 4 timmar / varje dag utnyttjas, kan vara i riskzonen, sjukpensionen.

Annars kan du tjäna så mycket som din hälsa tillåter. Det finns en glänta med ökningen av min åsikt ändå.