Hur mycket konsumtion i genomsnitt? Fyra personer - kraft, vatten och hus?

Fråga:

Hur mycket är Wasserechnung med en Vierköpfigen familj genomsnitt? Vad är elräkningar på en Vierköpfigen familj genomsnittet?

(I modern tid)

Man barn - 20 år, barn - till - 50 år, fru - 47 år, 18 år


Svar:

båda flickorna?

att sätta effektförbrukningen för en fyra personers familj med ca 4500 k wh per anno.

Vi har den senaste stromspargeräte och konsumera "bara" 2980 K / wh per anno.

vår wasserverbracu har ökat i den sista tiden något och är ca 110 m ³. Vi vet men också några välkända undrar redan över. de har ungefär 30 till 50 m kubik vatten på konsumtion.