Hur mycket kostar både barn och vuxen omskärelse kostnaden i Rhode Island?

Barn omskärelse är dyrare eftersom det oftast kräver narkos. Barn kommer inte sitta stilla medan nålar injiceras in i penis och medan läkaren skär av förhuden av penis, och så praxis är att utföra operation under narkos, det är med barnet sover. Omskärelse rekommenderas inte eftersom det har inga kända medicinska fördelar, och som ett antal allvarliga medicinska risker inklusive långvarig blödning, infektion, svår smärta och kirurgiska fel som kan leda till skada på penis. Det finns också risk för hjärnskador, skada och död från komplikationer av omskärelsen och komplikationer av generell anestesi. De flesta läkare rekommenderar av dessa skäl mot omskärelse.

Omskärelse är inte omfattas av sjukförsäkringen eftersom det inte är en nödvändig medicinsk åtgärd. Det kommer att kosta mellan $2000 och $3,000 för ett barn. För en vuxen, kommer att det kosta mellan $500 och $1000.

Många vuxna vill undvika omskärelse på grund av smärtsam återhämtning och eftersom mannen kan heta ha sex eller onanera för en månad efter operationen. Omskärelse avlägsnar en normal del av penis som fungerar för att skydda ollonet penis. Borttagning av förhuden kan orsaka minskad känslighet i penis och minskade njutning under samlag. Detta är ytterligare en anledning varför omskärelse blir alltmer ovanligt. Omskärelse är mycket sällsynt i större delen av världen. Vissa religiösa grupper, till exempel judar och muslimer, kan öva omskärelse. I USA är omskärelse långt mindre vanligt nu än en gång. Under 1970- och 1980, var omkring 80% av manliga spädbarn omskuren i USA. En studie utförd i USA från 2005-2007 fann att omskärelse priser hade sjunkit till under 40% i de flesta av USA. I västra USA, var mindre än 25% av spädbarn män omskuren 2005-2007. För mer information, se: http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_functions_of_the_foreskin