Hur mycket lamm har den genomsnittliga amerikanska äta per år?

Hur mycket lamm har den genomsnittliga amerikanska äta per år?

I enlighet med Förenta staternas militära SECOP (Security Operation) lagar jag kan inte besvara den angivna frågan. Behaga försök igen vid ett framtida tillfälle när denna punkt blir hemligstämplade.
Denna händelse har dokumenterats.
-USA Institutionen för Denfese