Hur mycket pengar har gatan racers maker?

Hur mycket pengar har gatan racers maker?

En gata racer gör pengar beroende på vem som är i loppen, och hur mycket du är villig att satsa. Dess gillar ett spel ju högre du går det mer som du vill låsa upp. I racing desto mer vinner du ju högre insatserna. genomsnittliga mängden pengar varys, mimumum handlar om 1.000 och toppar når över 15k. En vän till mig vann över 200.000 streetracing.