Hur mycket pengar har navy seals?

Hur mycket gör navy seals en månad?