Hur mycket pengar jag behöver till att börja med i lager?

Du behöver inte en massa pengar. Beror på hur mycket lager kostnaderna. Du kan köpa bara en eller två aktier men det är inte mycket lönsamt. Om du har råd att köpa fem eller tio eller en större mängd aktier ska du göra (eller förlora) mer. Vissa riskfyllda bestånd sälja för mycket låga priser och du kan köpa hundra aktier om du är en risktagare. Vissa aktiemäklare kanske inte vill ta itu med en liten investerare. Det är då du förklara att du precis har börjat och du räkna med att ärva lite pengar mycket snart. Hur som helst, det beror på hur mycket bestånd som säljer och hur mycket pengar du vill investera.