Hur mycket pengar kan en hålla ARGE av avtalsparten om han betalas?

Fråga:

Hur mycket pengar kan en hålla ARGE av avtalsparten om han betalas?


Svar:

Hej amalek, faktiskt jobb Center, besparingar på ALG II ansökan som tillgångar skulle räkna om gränsen överskrids. Om entreprenören under det, skulle det vara ja ok. Om inte beloppet skulle vara - enligt Einzahlungen-över gränsen, du kan leva med de "mer" och ange II för detta beräknas tiden enligt ALG beräknar hur lång tid jobbet Center.

Det är viktigt att du anger betalningen av byggnadssamhället job Center.