Hur mycket tid har du efter perioden, sent att lämna självdeklaration med IRS?

Fråga:

Officiella tidsfristen för lön skattedeklarationer för år 2009 går ut slutet av maj 2011 eller? Hur mycket tid har det går efter perioden, sent att lämna självdeklaration med IRS?


Svar:

Tidsfristen för självdeklarationen regelbundet slutar den 31 maj följande år, så på 31 maj 2010. Inga problem med en informell begäran att få en förlängning eller om en revisor att göra deklarationen, men bara fram till den 31 December 2010.
.
Frågan är, vad händer nu om du senare tar.
.
IRS kan tvinga sena avgifter, men har inte. Merpris dröjsmål får inte överstiga 10% av den fasta skatten och att fokusera på ränta fördel och skuld. Fortfarande, jag har inte upplevt att en VerspZ växte upp i återbetalning fall av normalläge.
.
Fästhålen är fyra år. Det börjar i slutet av kalenderåret där skatten lämnas, på senast med utgången av det tredje året efter kalenderåret som motsvarande. Du ger upp nu, fixa perioden börjar i slutet av 2011 och sedan 4 år, så slutar den 31 December 2015, vid midnatt. Du inte ger, FA från 1 januari 2017 kan påtvinga någon skatt, kräver ingen och ingen återbetalning.
.
Så ge upp och vänta på domen. FA osannolikt sätter en VerspZ, du skriva mig ett PM och vi ordna att VerspZ hävs.