Hur mycket väger en fluid ounce vatten?

En fluid ounce vatten väger 1.043 torr uns eller 0.0652 pounds, och är 29.574 gram.

Detta stämmer bara vatten. En fluid ounce av annan substans kommer inte VÄGA den samma belopp! En fluid ounce är mått på volym och en torr ounce är ett mått på vikt.

Dessutom är ett gram eller kilo ett mått på massa, som inte ska förväxlas med vikt eller volym. Många människor har felaktigt kommit att använda pund och kg omväxlande. Faktum är att pounds är ett mått på vikt, vilket är en styrka och är i förhållande till ett objekts gravitation medan massan är ett konstant mått på hur mycket något är.

Ytterligare klarhet,

1 kg väger 2.20462262 pounds
Och
1 pundet är 0.45359237 kg

Se relaterade frågor för mer information.