Hur mycket väger en gallon vatten?

1 gallon regelbundet vatten väger ca 8 1/3 pounds (8.345 pounds)
Detta är omkring 3.785 kg.

1 US gallon = 3.785 l
Vattnets densitet = 1 kg/l
täthet = massa/volym
1 kg/l = m / 3.785 l
m = 3.785 kg

Vikt = mg = 3.785 kg * 9,81 m/s2 = 37,1 kg * m/s2 = 37,1 N = 8,34 pounds

* För UK eller Imperial gallon, m = 4.546 kg (nästan exakt 10 pounds, vilket är hur det ursprungligen definierade, dvs 10 pounds av destillerat vatten)