Hur nazisterna lura judarna att ombordstigning tågen på väg till koncentrationslägren?

Hur nazisterna lura judarna att ombordstigning tågen på väg till koncentrationslägren?

Genom att säga att skulle de lösas åter i öst.

Några hade även att köpa sina egna biljetter.