Hur och när bli preskriberade fordringar på grund av felaktig investeringsrådgivning Media Fund?

Fråga:

Hur och när bli preskriberade fordringar på grund av felaktig investeringsrådgivning Media Fund?

Jag har hört att det finns en tidsfrist, beroende på när du gjort investeringen eller när fel råd har upptäckt...


Svar:

Preskriberad fordran till kunden mot ett finansföretag för skador på grund av att bryta mot tull eftersom felaktiga råd och information i tre år från den dag då fordran uppstod.