Hur ofta hålls archibald priset?

Hur ofta hålls archibald priset?

Årligen på NSW staten Gallery