Hur ofta hålls parlamentsval i Bahamas?

Allmänna val hålls vart 4 år i Bahamas.