Hur ofta hålls val i Polen?

Hur ofta hålls val i Polen?

Presidenten väljs vart femte år och parlamentariska val ske minst vart fjärde år :)