Hur ofta ska du behandla din hund för hjärtat mask?

Hur ofta ska du behandla din hund för hjärtat mask?

vartannat år