Hur ormar och daggmaskar skiljer sig?

Hur ormar och daggmaskar skiljer sig?

Ormar:
Har värme vision
Super luktsinne
Cold blooded
ibland har vemon
äta levande bytesdjur
bor i ett brett utbud av klimat

Worms:
blind
kan regenorate
inget skeleltal system
andas genom porerna i huden
Live andas äta rasen under jord