Hur överlever djur som lever i torra varma platser på lite vatten?

De flesta djur som lever i torra, varma platser med lite eller inget vatten är anpassade till att leva i dessa områden. Några djur övervintra tills det regnar och de flesta djur överleva bort av de växter som lagra vatten.