Hur påverka den yttre miljön manager?

Yttre och inre miljö effekter direkt beslut fattas av chefen. Låt oss förstå det med hjälp av ett exempel.

XYZ företagsledare har anlänt till kontoret under snön i London. På grund av tunga snöfall (yttre miljö) har personal eller underlydande chefer inte nått hem. Manager har att diskutera vissa brådskande affärer med sin stab. Detta är det sätt på hur chefer påverkas av yttre miljöfaktorer.