Hur påverkade judendomen och kristendomen europeiska kulturen?

Hur påverkade judendomen och kristendomen europeiska kulturen?

Svaret 1
Judendomen och kristendomen har varit de största religionerna i Europa för det stora flertalet av Europas existens. Judendomen har nyligen varit överträffas av Islam som den näst största religionen i Europa, men kristendomen fortfarande den starkaste överlägset. Kulturellt, har européer alltid varit extremt religiösa. Detta har lett till åtal av icke-kristna, mestadels judar, muslimer och ateister.

Svar 2
Judendomen och kristendomen har haft en otrolig effekt på Europas historia. Även om det har varit ett relativt litet antal judar, större delen av Europa var kristen, en religion baserad delvis på judisk tradition och tro. Som ett resultat, den judisk/kristna heliga bok, Bibeln blev en central del av europeisk historia och identitet tillsammans med grunden för många lagar.

Judendomen och kristendomen också representerade en grundläggande förändring från den hellenistiska världsbild där en person var uppskattad av vad han kunde göra (dvs slåss som en krigare, tjäna massor av pengar, etc.) som han kunde vara (dvs kärleksfull, omtänksam, empatisk, etc.). Tanken att en person bör försöka älska sin nästa i stället för konkurrerar ut honom är av judisk börd. Detta har naturligtvis varit inordnas av kristendomen.