Hur påverkade Shakespeare och Milton på engelska?

Shakespeare uppfann nästan 1.700 vanliga svenska ord.