Hur påverkades det hundraåriga kriget de inblandade länderna?

Hur påverkades det hundraåriga kriget de inblandade länderna?

Hundraåriga kriget var ansvarig för etableringen av stark central monarkier i Frankrike och England.