Hur påverkades det hundraåriga kriget medeltida samhälle?

Hur påverkades det hundraåriga kriget medeltida samhälle?

Det påverkade medeltida samhället eftersom krigarna kom genom städerna bekämpa och bomba städerna. Krigare också att deras unga söner att slåss i kriget, att kämpa för kungen.

Hundraåriga kriget påverkade hela medeltida samhället inte bara för att deras städer förstördes och söner dödade många människor i Europa fick lämna och hitta andra ställen att bo på. De olika dynastierna stridande på européerna var mycket brutala. Europeiska hade att lära sig slåss bättre och skapa nya vapen. Efter alla kungar, furstar och religiös krigare gjorde alla deras skada nya nationer i Europa uppstod och nya idéer segrade gör Europa center i världen.

Editors Note: Medan detta svar har vissa fördelar det lämnar ut de viktigaste punkterna. 100 år krigen drabbade Monarchies av Frankrike och England och de två nationerna. Fransmännen folkrika ville bli av med monarkin efter alla 100 år av krigande. De fick så småningom sin väg men det tog lång tid. Engelsmännen blev rikare och starkare som en nation i slutet av 100 år krigen. Många européer dog av epidemin och skador under den tidsperioden. LÄS HELA HISTORIEN OM HUNDRA ÅR KRIGEN PÅ DE RELATERADE LÄNKARNA NEDAN. Tack.